Házirend

 (A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. telephelyeként üzemelő Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény Házirendje)

A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. telephelye a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában a települési önkormányzatok számára ellátható feladatként meghatározott, közművelődési tevékenységek támogatásának közfeladatát látja el.

Nyitvatartási idő: szerdától vasárnapig 10 órától 18 óráig, illetve ettől eltérően a programokhoz igazodóan.

Látogatóink zavartalan szórakozása érdekében minden munkatársunktól, látogatónktól elvárjuk a közösségi és társas együttlét szabályainak megfelelő kulturált magatartást.

A Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény berendezéseinek és felszereléseinek rendeltetésszerű használata – az anyagi felelősség terhe mellett – valamint a tisztaság és a rend megóvása minden munkavállalónak és látogatónak érdeke és kötelessége. A szándékos károkozás kártérítési kötelezettséggel jár. A technikai berendezéseket és felszereléseket csak a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. munkatársai által megbízott személyek kezelhetik. A Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjteménytalálható műtárgyakhoz és vitrinekhez szigorúan tilos hozzányúlni és azokat csak a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény munkatársai kezelhetik.

A Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjteményépületének területén tartózkodó minden személy köteles betartani és másokkal betartatni az érvényben levő Házirendet, Munka-, Tűz- és Vagyonvédelmi, továbbá Adatvédelmi Szabályokat.

Ittas, tudatmódosító, vagy kábítószer hatása alatt álló személy a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjteményterületén nem tartózkodhat. Az ügyeletes programszervező kifejezett kérésére a biztonsági szolgálat munkatársai felszólítás után kivezettethetik a rendezvényt zavaró személyt (személyeket), szükség esetén rendőri intézkedést kezdeményezhetnek.

A Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjteményterületére szeszes italt, kábítószert, szúró/vágó eszközt, lőfegyvert, vagy egyéb, az élet kioltására alkalmas vagy annak látszó eszközt, valamint élő állatot – segítő kutya kivételével – behozni tilos. Élő állat behozatalával kapcsolatban kivételt az ügyvezető igazgató alapos indokkal, írásos formában tehet.

A dohányzásról szóló törvény értelmében dohányozni csak a dohányzásra kijelölt helyeken lehet.

A látogató a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény területére történt belépéssel elfogadja, hogy az épületének egész területén, illetve termeiben tömegfelvételnek minősülő és/vagy nem minőülő kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen rendezvénylátogatói minőségében bármely látogató feltűnhet. A kép-és hangfelvétel további felhasználásával összefüggésben részletesen a MOM Kulturális Központ adatkezelési tájékoztatójából tájékozódhat.

Az épület területén csak saját használatra készülő amatőr fényképek készítése engedélyezett, mely tevékenység során a látogató köteles tiszteletben tartani mások személyes adatainak védelméhez fűződő jogát. Sajtó az épület területén belül csak előzetes írásos engedély alapján forgathat, illetve rögzíthet felvételeket. Az írásos engedély az info@hegytortenet.huemailcímen kérhető. A jelen szabály be nem tartása adatvédelmi-szerzői- és szomszédos jogi jogsértés jogkövetkezményeit vonhatja maga után.

A Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény – személy- és vagyonbiztonsági okokból – térfigyelő kamerarendszert alkalmaz, melynek alkalmazásával kapcsolatban részletesen a MOM Kulturális Központ kamerás megfigyelésről szóló adatkezelési tájékoztatójából tájékozódhat.

A tűzrendészeti szabályok betartása és betartatása a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény épületének területén tartózkodó minden személyre nézve kötelező. Nyílt láng használatához az ügyvezető igazgató előzetes írásbeli engedélye szükséges.

A Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény területén a programokhoz kapcsolódóan bármilyen terméket árusítani, terjeszteni csak ügyvezető igazgatói engedéllyel lehet. Az árusítás csak esztétikailag kifogástalan árusítóasztalokról történhet.

A Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény a behozott értéktárgyak megőrzését nem tudja vállalni.

Az egyes helyiségek zárhatóságát az intézmény „Kulcsrendjében” szabályozottak szerint kell megoldani.

A Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény területén kizárólag a helyben vásárolt, illetve kínált ételek, italok, élelmiszerek fogyasztása engedélyezett.

Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, bombariadó stb.) esetén a látogató köteles pontosan betartani a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni. A Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény területén privát életvitelre utaló magatartás esetén az intézmény dolgozói távozásra, vagy a tevékenység felfüggesztésére szólíthatják fel a látogatót.

Bármely veszély, baleset észlelése esetén értesítendők a legközelebbi felnőtt, a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény munkavállalói, valamint az adott ügyben illetékes hatóságok:

Telefonszámok:
MENTŐK – 104
TŰZOLTÓK – 105
RENDŐRSÉG – 107
Mobiltelefonról elérhető segélykérés – 112

Kérjük látogatóinkat, hogy észrevételeikkel, problémáikkal forduljanak munkatársainkhoz.

Jelen házirend visszavonásig érvényes.

Jelen házirend nagyobb betűméretű példánya a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjteménymunkatársaitól kikérhető.

Budapest Hegyvidék, 2019. április 30.

Hambuch Gerda
ügyvezető igazgató